Målet med mitt företag är att motivera och inspirera individen eller gruppen att hitta och utveckla sina förmågor och känna sig värdefulla. När detta händer förbättras relationen till oss själva och till andra. Genom att lyfta oss själva, stärka själ(v)känslan och se våra styrkor lyfter vi varandra och skapar nya fantastiska förutsättningar för att nå våra mål – privat såväl som i arbetslivet. Psykisk ohälsa, stress & otillräcklighet har alldeles för stort fotfäste idag med tanke på att vi lever i ett välfärdsland. Detta är en av mina hjärtefrågor att minska eftersom det påverkar barnen & ungdomarnas mående otroligt negativt. Jag har själv erfarenhet av psykisk ohälsa & har gått från utbränd till en av Sveriges främsta & flitigt anlitade föreläsare & coacher.

När fokus skiftas från det som inte längre gynnar oss till det som gynnar oss, existerar bara möjligheter att arbeta med. Dit vill vi föra er! Därifrån arbetar vi med att göra det bästa utifrån de förutsättningar som finns. Möjligheterna blir fler och omöjligheterna färre! Livskvaliteten blir påverkbar för dig och den höjs märkbart.

Vad kan bli möjligt då?!

Jag är utbildad förskollärare och vårdare. Med det som grund och med mångårig arbetslivserfarenhet inom särskola & grundskola och i mitt arbete med funktionshindrade inom omsorgen, har jag dessutom byggt på med utbildningar inom personlig utveckling och ledarskap, i Sverige och internationellt. Utöver det är hon Soulful transformation terapeut, NLP-Coach, KBT- Kognitiv beteende terapi & ACT, stress & relationscoach. Idag arbetar jag framgångsrikt med enskild coaching och gruppcoaching, både privat och via företag.

”Tiden inom omsorg och skola var stimulerande och utvecklande, men ofta fanns där en känsla av otillräcklighet. Fokus hamnade på ”Tänk om förutsättningarna vore annorlunda, då hade vi kunnat…” Ur det växte företaget ”Glädjespridare” fram och idén om att stärka människor, inspirera dem att växa och känna sig tillräckliga, värdefulla. Att uppmärksamma styrkor och det som fungerar, för att kunna möta det vi önskar förändra med en annan infallsvinkel, motivation och effektivitet.

”Det vi fokuserar på växer, vad väljer du?”